Riksdagsskrivelse 2022/23:115

Riksdagsskrivelse 2022/23:115

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2022/23:115

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2022/23:SoU4 En ny biobankslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 januari 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.