Riksdagsskrivelse 2021/22:421

Riksdagsskrivelse 2021/22:421

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:421

 

 

 

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU28 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.