Riksdagsskrivelse 2021/22:395

Riksdagsskrivelse 2021/22:395

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:395

 

 

 

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU40 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.