Riksdagsskrivelse 2021/22:378

Riksdagsskrivelse 2021/22:378

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:378

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU26 Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.