Riksdagsskrivelse 2021/22:33

Riksdagsskrivelse 2021/22:33

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:33

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU3 Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 2 under punkt 3, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.