Riksdagsskrivelse 2021/22:302

Riksdagsskrivelse 2021/22:302

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:302

 

 

 

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2021/22:TU17 Genomförande av direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 maj 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.