Riksdagsskrivelse 2021/22:223

Riksdagsskrivelse 2021/22:223

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:223

 

 

 

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU22 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 april 2022

Andreas Norlén

Annalena Hanell

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.