Riksdagsskrivelse 2020/21:411

Riksdagsskrivelse 2020/21:411

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX
605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:411

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU23 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019 får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 9 under punkt 6, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2021

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.