Riksdagsskrivelse 2020/21:324

Riksdagsskrivelse 2020/21:324

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX
605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:324

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU33 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 juni 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.