Riksdagsskrivelse 2020/21:309

Riksdagsskrivelse 2020/21:309

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse 2020/21:309

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU19 Vissa insatser för ökad lärarkompetens får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2021

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.