Riksdagsskrivelse 2020/21:268

Riksdagsskrivelse 2020/21:268

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX
605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:268

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 april 2021

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.