Riksdagsskrivelse 2020/21:265

Riksdagsskrivelse 2020/21:265

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX
605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2020/21:265

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU10 Ersättningsrätt och insolvensrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 april 2021

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.