Riksdagsskrivelse 2019/20:201

Riksdagsskrivelse 2019/20:201

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2019/20:201

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU51 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 april 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:199 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:200 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:202 till Näringsdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.