Riksdagsskrivelse 2017/18:210

Riksdagsskrivelse 2017/18:210

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2017/18:210

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2017/18:CU6 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.