Riksdagsskrivelse 2016/17:115

Riksdagsskrivelse 2016/17:115

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2016/17:115

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet1

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2016/17:113 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2016/17:114 till Kulturdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.