Riksdagsskrivelse 2016/17:113

Riksdagsskrivelse 2016/17:113

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2016/17:113

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 december 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2016/17:114 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2016/17:115 till Arbetsmarknadsdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.