Riksdagsskrivelse 2015/16:56

Riksdagsskrivelse 2015/16:56

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOC

Riksdagsskrivelse 2015/16:56

Regeringen

Kulturdepartementet1

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2015/16:55 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2015/16:57 till Arbetsmarknadsdepartementet

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.