Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:195

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

DOC
PDF

Riksdagsskrivelse

2009/10:195

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2009/10:KrU7 En politik för det civila samhället får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 mars 2010

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.