Till innehåll på sidan

Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd till lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

rfsFöreskrifter i Riksdagsförvaltningens författningssamling 2022:1

Gällande

Beslut av
Riksdagsstyrelsen
Typ av föreskrift
Grund
RFS-nummer
2022:1

Händelser

Datum för tryck
2022-06-20
Börjar gälla
2022-07-01

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksdagsförvaltningens

författningssamling

Riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd till lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter;

utfärdad den 16 juni 2022.

RFS 2022:1

Utkom från trycket den 20 juni 2022

Riksdagsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 kap. 10 §1 lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter och meddelar följande allmänna råd.

1 kap. Inledande bestämmelser

Föreskriftens innehåll och tillämpningsområde

1§ Denna föreskrift innehåller bestämmelser om ersättning till talmannen, riksdagens ledamöter och ersättare. Bestämmelserna avser

–inledande bestämmelser (1 kap.),

–arvode (2 kap.),

–resekostnadsersättning (3 kap.),

–betalkort (4 kap.),

–traktamente (5 kap.),

–övernattningsbostad i Riksdagsförvaltningens

Riksdagsförvaltningens författningssamling

Riksdagsförvaltningens författningssamling, RFS, innehåller föreskrifter beslutade av Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen eller riksdagsdirektören) eller andra myndigheter under riksdagen, förutom Riksbanken och Riksrevisionen.