Utvärdering av penningpolitiken 2022

Rapport från riksdagen 2022/23:RFR5

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Utvärdering av penningpolitiken 2022
John Hassler
Institutet för internationell ekonomi
Per Krusell
Institutet för internationell ekonomi
Anna Seim
Nationalekonomiska institutionen
Maj 2023
Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet
(CeMoF)
Stockholms universitet
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-061-1

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2023
2022/23:RFR5
Förord
Finansutskottet har gett Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) vid Stockholms universitet i uppdrag att utvärdera penningpolitiken 2022. CeMoF har i sin tur utsett professor John Hassler, professor Per Krusell och docent Anna Seim att genomföra utvärderingen för finansutskottets räkning. Forskarnas rapport är den första i sitt slag och utgör ett underlag för finansutskottets kommande

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.