Till innehåll på sidan

Utvärdering av förädlingsindustrin och detaljhandeln för livsmedel

Rapport från riksdagen 2023/24:RFR11

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Rapporter från riksdagen 2023/24:RFR11

Miljö- och jordbruksutskottet MJU

Utvärdering av förädlingsindustrin och detaljhandeln för livsmedel

Utvärdering av förädlingsindustrin och

detaljhandeln för livsmedel

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-091-4
(tryck)

ISBN
978-91-7915-092-1
(pdf)

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2024

2023/24:RFR11

Förord

Miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har gjort en utvärdering av förädlingsindustrin och detaljhandeln för livsmedel. I denna rapport redovisar gruppen resultaten av utvärderingen inklusive sina iakttagelser och bedömningar.

Utvärderingen har genomförts som ett led i utskottets arbete med uppföljning och utvärdering. Syftet med utvärderingen är att ge utskottet ett kunskapsunderlag

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.