Till innehåll på sidan

Uppföljning av statens insatser för småskalig livsmedelsproduktion

Rapport från riksdagen 2009/10:RFR1

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Uppföljning av statens insatser för småskalig livsmedelsproduktion

ISSN
1651-6885

ISBN
978-91-85943-77-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009

2009/10:RFR1

Förord

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott genomförde 2005 en fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion. Uppföljningen genomfördes av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp och resultaten av uppföljningen publicerades i en rapport hösten 2005. Miljö- och jordbruksutskottet behandlade därefter rapporten i ett betänkande om småskalig livsmedelsförädling i februari 2006, och i mars 2006 godkände riksdagen vad utskottet kommit fram till med anledning av uppföljningen.

Den 2 april 2009 beslutade utskottet att på nytt följa upp resultat och konsekvenser av statens insatser

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.