Till innehåll på sidan

Uppföljning av de fiskepolitiska insatsernas resultat och konsekvenser för företag inom fiskeområdet

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR3

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Uppföljning av de fiskepolitiska insatsernas resultat och konsekvenser för företag inom fiskeområdet

Uppföljning av de fiskepolitiska insatsernas resultat och konsekvenser för företag inom fiskeområdet

Andra reviderade upplagan

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-85943-06-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008

2007/08:RFR3

Förord

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och utvärdera vissa mål och beslut beträffande verksamhetsområdet Fiske inom politikområdet Livsmedelspolitik. Uppföljningen har inriktats på de företag som är verk- samma inom yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism. Huvudfrågan är vilka resultat och konsekvenser som olika statliga insatser får för dessa företag.

Uppföljningen har genomförts av utskottets uppföljnings- och utvärde- ringsgrupp.

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.