Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan och gymnasieskolan - en uppföljning

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR24

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Studie- och yrkesvägledning i
grundskolan och gymnasieskolan
– en uppföljning
ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-58-4

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018
2017/18:RFR24
Förord
Ungdomars studie- och yrkesval har stor betydelse för hur deras liv kommer att utvecklas. Det stora utbudet av både yrken och utbildningar gör att barn och ungdomar kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika valmöjligheter. Syftet med skolans studie- och yrkesvägledning är därför att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.
Med bättre kunskap ökar förutsättningarna för välgrundade politiska beslut. För att få kunskap om hur studie- och yrkesvägledningen fungerar beslutade riksdagens utbildningsutskott våren 2017 att följa upp studie- och yrkesvägledningen

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.