Till innehåll på sidan

Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR19

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Delredovisning 5:

Intervjuundersökning med kvalitetsansvariga och den fallstudiebaserade undersökningens andra fas

Denna delredovisning är utarbetad av Mads P. Sørensen, Andreas Kjær och Evanthia Kalpazidou Schmidt i samarbete med Niels Mejlgaard, Sanne Haase, Ebbe K. Graversen, Jens Viuff Ludvigsen och Anton Björk. Delredovisningen har översatts till svenska.

Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus universitet svarar för innehållet (metod, resultat och slutsatser) i delredovisningen.

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-58-2

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR19

Förord

En viktig uppgift för riksdagens utskott är att följa upp

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.