Offentlig utfrågning om nationell högspecialiserad vård

Rapport från riksdagen 2023/24:RFR2

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Rapporter från riksdagen 2023/24:RFR2

Socialutskottet SoU

Offentlig utfrågning om nationell högspecialiserad vård

Offentlig utfrågning om nationell

högspecialiserad vård

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-7915-074-7
(tryck)

ISBN
978-91-7915-071-6
(pdf)

Riksdagstryckeriet, Stockholm 2023

2023/24:RFR2

Förord

Socialutskottet anordnade den 28 september 2023 en offentlig utfrågning i riksdagen om nationell högspecialiserad vård. I det följande redovisas program, deltagare och uppteckningar från utfrågningen. De bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer redovisas i en bilaga.

3

2023/24:RFR2

Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.