Till innehåll på sidan

Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

Rapport från riksdagen 2017/18:RFR13

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

rfr 2017/18 RFR13

Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

– flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden trafik

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-88607-48-5

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2018

2017/18:RFR13

Innehållsförteckning

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor ........................................

10

Förord...........................................................................................................

11

2030 är snart här .......................................................................................

11

Olika drivmedel kan komplettera varandra...............................................

12

Energieffektivitet......................................................................................

12

Nischer......................................................................................................

12

Övergångslösningar

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.