Till innehåll på sidan

Förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion - en uppföljning

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR3

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion

– en uppföljning

ISSN
1653-0942

ISBN
91-85050-62-8

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005

2005/06:RFR3

Förord

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att inom politikområdet Livsmedelspolitik genomföra en fördjupad uppföljning av förutsättningarna för småskalig livsmedelsproduktion.

Uppföljningen har genomförts av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Underlagen till uppföljningen har på gruppens uppdrag tagits fram av utvärderaren Christer Åström och utredaren Lena Broman vid riksdagens utredningstjänst i samarbete med uppföljnings- och utvärderingsgruppens sekreterare, föredraganden Madeleine Holst vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen överlämnar härmed

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.