Till innehåll på sidan

Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR21 Delredovisning 1: Skrivbordsstudie om autonomi- och kvalitetsreformerna

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Autonomi och kvalitet

– ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige

Delredovisning 1:

Skrivbordsstudie om autonomi- och kvalitetsreformerna

Denna delredovisning är utarbetad av Evanthia Kalpazidou Schmidt i samarbete med Ebbe Krogh Graversen, Sanne Haase, Niels Mejlgaard, Thomas Kjeldager Ryan och Mads P. Sørensen. Delredovisningen har översatts till svenska.

Dansk Center for Forskningsanalyse vid Aarhus universitet svarar för innehållet (metod, resultat och slutsatser) i delredovisningen.

ISSN
1653-0942

978-91-86673-47-5
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:RFR21

Förord

Det övergripande målet för svensk utbildningspolitik är enligt riksdagens beslut att Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.