Riksdagens protokoll 2013/14:34 Tisdagen den 26 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:34

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:34

Tisdagen den 26 november

Kl. 13:00 - 21:09

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 18, 19 och 20 november justerades.  

2 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 28 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M), statsrådet Ewa Björling (M), statsrådet Anna-Karin Hatt (C), miljöminister Lena Ek (C) och statsrådet Maria Arnholm (FP). 

3 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:10 för torsdagen den 21 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet. 

4 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Andre

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.