Riksdagens protokoll 2013/14:108 Onsdagen den 7 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:108

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

2013/14:108

Onsdagen den 7 maj

Kl. 09:00 - 16:26

1 § Partiledardebatt inför Europaparlamentsvalet

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! I juni kommer stats- och regeringscheferna i Europa och i Europeiska rådet att uppmärksamma att det är 100 år sedan skotten i Sarajevo. Det var de som kom att bli början till första världskriget, som sedan också ledde till andra världskriget. 

I grunden var problemen 1914 det som har fortsatt att vara en utmaning även i vår tid. Människor delas upp efter kollektiv tillhörighet, aggressiv nationalism, en tro på att våld och militär intervention är en lösning på problem – en sorts vi-och-de-tänkande. Detta har dessutom återkommit gång på gång också i vår egen historia. Det är en utmaning

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.