Riksdagens protokoll 2012/13:133 Torsdagen den 22 augusti

ProtokollRiksdagens protokoll 2012/13:133

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2012/13:133

Torsdagen den 22 augusti

Kl. 12:00 - 15:48

1 § Ansökan om utökad ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Caroline Szyber
(KD) ansökt om utökad ledighet under tiden den 22–31 augusti. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Stefan Svanström
(KD) skulle tjänstgöra som ersättare för socialminister Göran Hägglund (KD) under Caroline Szybers ledighet. 

2 § Aktuell debatt: Den ökande ojämlikheten

Anf. 1 ULLA ANDERSSON (V):

Herr talman! Det ska löna sig att arbeta är högerns ständiga devis. Min motfråga blir då: Varför ska det straffa sig att vara sjuk eller arbetslös?  

Vi kan inte bygga en stark samhällsekonomi på att systematiskt rikta skattesänkningar till de rikaste eller genom

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.