Riksdagens protokoll 2011/12:93 Tisdagen den 10 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:93

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2011/12:93
Tisdagen den 10 april

Kl. 13:00 - 19:41

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollen för den 27, 28, 29 och 30 mars. 


2 § Avsägelser
Förste vice talmannen meddelade  

att
Thoralf Alfsson
(SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet från och med den 11 april samt  

att
Carl-Oskar Bohlin
(M) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet från och med den 11 april. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 


3 § Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet och utbildningsutskottet
Förste vice talmannen meddelade  

att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Margareta Sandstedt som suppleant i justitieutskottet från och med

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.