Riksdagens protokoll 2011/12:5 Onsdagen den 21 september

ProtokollRiksdagens protokoll 2011/12:5

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2011/12:5

Onsdagen den 21 september

Kl. 09:00 - 16:04

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 15 september. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade 

att Miljöpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Helena Leander som suppleant i EU-nämnden, 

att Centerpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Inger Fredriksson som suppleant i finansutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden under Roger Tiefensees ledighet samt 

att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Edip Noyan som suppleant i justitieutskottet och trafikutskottet under Eliza Roszkowska Öbergs ledighet.  

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Helena

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.