Riksdagens protokoll 2010/11:79 Onsdagen den 30 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:79

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2010/11:79
Onsdagen den 30 mars

Kl. 09:00 - 18:13

1 § Aktuell debatt: Svensk migrationspolitik

Anf. 1 JIMMIE ÅKESSON (SD):
Fru talman! Den 3 mars presenterade regeringen tillsammans med Miljöpartiet en så kallad ramöverenskommelse om invandringspolitiken. Även om överenskommelsen än så länge måste sägas vara ganska oklar har den beskrivits av statsministern som historisk. I all sin otydlighet pekar den också ut en tydlig färdriktning för invandringspolitiken. Jag menar att det är uppenbart att man generellt sett vill se en ökad invandring till Sverige. Det är lika uppenbart att man vill fortsätta föra en jämfört med andra länder i vår del av världen extrem och ansvarslös invandringspolitik. 

Att Sveriges invandringspolitik verkligen är extrem

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.