Riksdagens protokoll 2010/11:78 Tisdagen den 29 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:78

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:78

Tisdagen den 29 mars

Kl. 13:00 - 21:48

1 § Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 24 och 25 mars

Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Herr talman! Ärade ledamöter! Europeiska rådet möttes i slutet av förra veckan för att diskutera händelseutvecklingen i Libyen och Japan samt för att diskutera den ekonomiska situationen inom Europeiska unionen. 

Vi kunde enas om ett omfattande ekonomiskt paket, som är resultatet av ett arbete som pågått under en längre tid, ett paket som gjordes än mer aktuellt mot bakgrund av den politiska och ekonomiska kris i Portugal som fördjupades under toppmötet. 

Vi diskuterade också den kraftiga jordbävningen och efterföljande tsunamin, som fått katastrofala och ofattbara följder

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.