Riksdagens protokoll 2010/11:69 Onsdagen den 9 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:69

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:69

Onsdagen den 9 mars

Kl. 09:00 - 18:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 mars. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Mona Sahlin
(S) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 april. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:255

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:255 Avgifter i skolan  

av Rossana Dinamarca (V)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 1 april 2011. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade resor och engagemang. 

Stockholm den 7 mars 2011 
Utbildningsdepartementet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.