Riksdagens protokoll 2010/11:104 Onsdagen den 18 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:104

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:104

Onsdagen den 18 maj

Kl. 09:00 - 16:15

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 maj. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:354

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:354 Demokratiska värderingar i Försvarsmakten 

av Torbjörn Björlund (V)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 14 juni 2011. 

Skälet till dröjsmålet är att statsrådet vid de svarstillfällen som finns före den 14 juni 2011 genomför förberedelser inför resa, befinner sig på resa samt sammanträder i riksdagens EU-nämnd. 

Stockholm den 13 maj 2011 
Försvarsdepartementet  
Sten Tolgfors (M) 
Enligt uppdrag 

Nils Cederstierna

Expeditionschef 

Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.