Riksdagens protokoll 2009/10:12 Tisdagen den 13 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:12

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

PDF
Riksdagens protokoll 2009/10:12 Tisdagen den 13 oktober Kl. 13:00 - 13:01

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

  Föredrogs och hänvisades  Proposition 
2009/10:27 till utbildningsutskottet 
  Framställning 
2009/10:RS1 till konstitutionsutskottet 
 
Motion 
2009/10:T1 till trafikutskottet 

2 § Förnyad bordläggning

  Föredrogs och bordlades åter  Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU3 
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 2009/10:SfU3 och SfU6 
Trafikutskottets utlåtande 2009/10:TU4 
Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU7 

3 § Anmälan om fråga för skriftligt svar

  Anmäldes att följande fråga för skriftligt svar framställts    den 13 oktober  
 
2009/10:76 Turkiets beslut om militär operation i kurdiska områden 
av Amineh Kakabaveh (v) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
 
Frågan redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 20 oktober. 

4 § Anmälan om skriftliga svar på frågor

  Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor inkommit   
den 13 oktober  
 
2009/10:46 Arbetsgivares utnyttjande av papperslösa 
av Göte Wahlström (s) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2009/10:49 Utvisningar till failed states 
av Bodil Ceballos (mp) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2009/10:72 Avregleringen av fordonsbesiktningen 
av Lena Hallengren (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
 
Svaren redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 20 oktober. 

5 § Kammaren åtskildes kl. 13.01.

    Förhandlingarna leddes av tredje vice talmannen.      Vid protokollet 
 
 
PER PERSSON  
 
 
/Eva-Lena Ekman  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.