Riksdagens protokoll 2008/09:41 Onsdagen den 3 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2008/09:41

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2008/09:41

Onsdagen den 3 december

Kl. 09:00 - 17:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 november. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 27 november

SfU2 Utgiftsområde 8 Migration 

Punkt 1
(Mål för utgiftsområde 8)  
1. utskottet 
2. res. 1 (v) 
Votering: 
265 för utskottet 
38 för res. 1 
46 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 112 s, 86 m, 21 c, 25 fp, 21 kd  
För res. 1: 3 s, 19 v, 16 mp  
Frånvarande: 15 s, 11 m, 8 c, 3 fp, 3 kd, 3 v, 3 mp  

Punkt 4
(Boende m.m.)  
1. utskottet 
2. res. 4 (s) 
Votering: 
152 för utskottet 
115 för res. 4 
35 avstod 
47 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.