Riksdagens protokoll 2007/08:95 Måndagen den 14 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2007/08:95

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2007/08:95

Måndagen den 14 april

Kl. 12:00 - 13:27

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 7 och 8 april. 

2 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden våren 2008

Talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden våren 2008 med voteringstider delats ut till riksdagens ledamöter. 

3 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 17 april kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Näringsminister Maud Olofsson (c), statsrådet Lars Leijonborg (fp), statsrådet Maria Larsson (kd), jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) och statsrådet Åsa Torstensson (c). 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.