Riksdagens protokoll 2007/08:8 Tisdagen den 2 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2007/08:8

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2007/08:8

Tisdagen den 2 oktober

Kl. 13:30 - 14:58

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 25 och 26 september. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till trafikutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Katarina Köhler som suppleant i trafikutskottet under Ibrahim Baylans ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 2 oktober–31 december
till 

suppleant i trafikutskottet

Katarina Köhler (s) 

3 § Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 4 oktober kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (m). 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.