Riksdagens protokoll 2005/06:14 Torsdagen den 13 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:14

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:14

Torsdagen den 13 oktober

Kl. 11:00 - 21:01

1 § Särskild debatt om den psykiatriska vården

Anf. 1 Statsrådet YLVA JOHANSSON (s):

Herr talman! Psykisk sjukdom kan betraktas som en folksjukdom eftersom det är så vanligt. Vart femte besök på vårdcentralerna görs av personer som har en psykisk störning. Det här är ett väldigt utbrett problem i samhället. Därför är det viktigt att debatten om den psykiatriska vården och omsorgen om psykiskt sjuka och funktionshindrade innehåller tillräckligt många nyanser. Ibland blir debatten svart eller vit. Jag hoppas att vi kan föra en debatt som är både svart och vit och som också innehåller nyanserna däremellan, för så ser bilden ut. 

En av de svarta bilderna är att många människor med psykisk sjukdom,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.