Riksdagens protokoll 2004/05:51 Onsdagen den 15 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2004/05:51

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2004/05:51
Onsdagen den 15 december

Kl. 09:00 - 23:14

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 9 december. 


2 § Anmälan om kompletteringsval till vissa utskott
Andre vice talmannen meddelade  

att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Sermin Özürküt som suppleant i EU-nämnden, 
att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av kommande vakanser anmält Pia Nilsson som ledamot i lagutskottet från och med den 1 januari 2005 samt Stefan Wikén som suppleant i näringsutskottet och i bostadsutskottet under Gunnar Sandbergs föräldraledighet och 
att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av kommande vakans anmält Harald Nordlund som suppleant i socialutskottet under Erik Ullenhags föräldraledighet. 

Andre

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.