Riksdagens protokoll 2004/05:103 Tisdagen den 12 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2004/05:103

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll
2004/05:103
Tisdagen den 12 april

Kl. 13:30 - 21:18

1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 6 april. 


2 § Svar på interpellationerna 2004/05:367, 368 och 369 om sex, samlevnad och barnkultur

Anf. 1 Utbildnings- och kulturminister LEIF PAGROTSKY (s):
Fru talman! Margareta Israelsson, Tobias Billström och Annelie Enochson har i sina interpellationer ställt ett antal frågor som anknyter till Dramatiska institutets barndomsprojekt. Det finns ett nära samband mellan de olika frågorna, och de berör i stort sett hela Utbildnings- och kulturdepartementets ansvarsområde. Därför väljer jag att svara på dessa samlat och har också samrått med skolministern inför svaret. 

Jag ser mycket allvarligt på det som har rapporterats.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.