Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2003/04:125 Tisdagen den 1 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2003/04:125

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2003/04:125

Tisdagen den 1 juni

Kl. 10:00 - 17:22

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 24, 25 och 26 maj. 

2 § Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2004

Andre vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden hösten 2004 delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Svar på interpellation 2003/04:459 om digitala TV-sändningar

Anf. 1 Kulturminister MARITA ULVSKOG (s):

Fru talman! Hans Stenberg har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att alla medborgare ska kunna se TV 1 och TV 2 när det analoga nätet släcks ned. 

De analoga marksändningarna av Sveriges Televisions båda kanaler SVT 1 och SVT 2 kan tas emot av ca 99,8 % av Sveriges befolkning.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.