Riksdagens protokoll 2003/04:118 Onsdagen den 19 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2003/04:118

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2003/04:118

Onsdagen den 19 maj

Kl. 12:00 - 16:41

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 maj. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2003/04:493

Till riksdagen 

Interpellation 2003/04:493 av Kenneth Johansson (c) om stärkande av patientens ställning i vården 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 14 juni 2004. 

Skälet till dröjsmålet är att det inte gått att hitta en tidigare debattid på grund av stor anhopning av interpellationer i riksdagen. 

Stockholm den 17 maj 2004 
Socialdepartementet 
Lars Engqvist 
Enligt uppdrag 

Erna Zelmin

Expeditions- och rättschef 

3 § Svar på interpellation 2003/04:432 om

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.