Protokoll 2023/24:66 Tisdagen den 6 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:66

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 januari justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 8

februari kl.

14.00.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

ar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2023/24:17 för torsdagen den 1 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2023/24:379
Till riksdagen
Interpellation 2023/24:379 Åtgärder som motverkar varsel under lågkonjunkturen
av Åsa Eriksson (S)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 5 mars 2024.
Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.
Stockholm

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.