Protokoll 2022/23:86 Tisdagen den 11 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:86

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 10, 14–17 och 21 mars justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att Emma Berginger (MP) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 8 april, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Ulf Holm (MP).

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Emma Berginger som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation.

Andre vice talmannen förklarade vald till

ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

Emma Berginger (MP)

§ 4  Meddelande om statsministerns frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 13 april kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Ulf Kristersson (M).

§ 5  Meddelande

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.