Protokoll 2022/23:51 Onsdagen den 25 januari

ProtokollRiksdagens protokoll 2022/23:51

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2022/23:98

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:98 Kommunerna och kompetensutmaningen

av Joakim Sandell (S)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 17 februari 2023.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 24 januari 2023

Finansdepartementet

Erik Slottner (KD)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

Interpellation 2022/23:108

Till riksdagen

Interpellation 2022/23:108 Förutsättningarna för välfärden

av Eva Lindh (S)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 17 februari 2023.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 24 januari 2023

Finansdepartementet

Erik

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.